Русский

Прилад може використовувати у своїй роботі 4 програмованих режими. Умовно назвемо їх «Основний»  , «Додатковий» , «Резервний» та «Черговий»  (заводські параметри для коректної роботи автоматичного перемикання при базових настройках).

При першому включенні пристрою на табло відображається поточний режим, а також температура кімнати   - далі «Основне меню». Блимаюча точка справа вгорі після температури кімнати вказує на те, що прилад нагрівається. Якщо точка не блимає - не нагрівається.

Для перемикання режимів швидко натисніть «Режим». На дисплеї відобразяться поточні настройки температури кімнати. Після цього натискайте коротко «Режим», поки не виберете потрібний режим, потім коротко натисніть «Ввод». Режим встановлено.

Для установки температури кімнати в поточному режимі - коротко натисніть «Режим». Після цього кнопками «+» і «-» виберіть потрібну температуру і зафіксуйте кнопкою «Ввод». Температура встановлена.

УВАГА! При програмуванні температури кімнати в різних режимах, підтверджувати температуру кнопкою «Ввод» потрібно в кожному режимі окремо.

Також, для кожного режиму, використовуються свої програмовані налаштування температури радіатора. «Основний» , «Додатковий» , «Резервний» та «Черговий» .

Щоб перейти в зміну параметрів температури радіатора в «Основному меню» натисніть і утримуйте 2 секунди кнопку «Режим». Введення значення температури контролю аналогічний, як і в «Основному меню»

Приклад відображення налаштувань температури + 70°С у Прилада в «Основному» режимі роботи .

 

УВАГА! При програмуванні температури приладу в різних режимах, підтверджувати температуру кнопкою «Ввод» потрібно в кожному режимі окремо.