Русский

1) Перед початком програмування встановіть бажану температуру кімнати , а також температуру приладу, згідно п. 8 у всіх режимах роботи.

2) Налаштування реального часу

Годинник реального часу забезпечує роботу сервісних режимів, що використовують для виконання запрограмованих дій. Відлік часу продовжується навіть при відключенні пристрою від мережі.

У «Основному меню» натискаємо і утримуємо 2 секунди кнопку «Ввод». На табло відображаються годинник реального часу .

Для установки години - коротко натисніть «Ввод», кнопками «+» і «-» встановлюєте поточний годину. Для підтвердження - натискаємо «Ввод». Після підтвердження, переходимо до установки хвилин. Кнопками «+» і «-» вибираємо хвилини і підтверджуємо кнопкою «Ввод».

Після цього на дисплеї відобразяться налаштування дня тижня , в даному випадку це «День 2» - вівторок.

Кнопками «+» і «-» вибираємо поточний день тижня і підтверджуємо кнопкою «Ввод». Годинник реального часу встановлений.

При переході до наступного пункту меню кнопкою «Режим» введені дані не зберігаються.

3) Налаштування функції автоматичної зміни режимів

У «Основному меню» натискаємо і утримуємо 2 секунди кнопку «Ввод». На табло відображається годинник реального часу .

Після цього утримуємо більше 2 секунд «Режим». На дисплеї висвічується  - де 1 - це день тижня (понеділок), 10 - година доби і останній символ - який режим роботи запрограмований на цю годину доби.

Кнопками «+» і «-» вибираємо годину доби, на який ми хочемо налаштувати автоматичне включення одного з режимів. Натискаємо «Ввод» - на дисплеї блимає відображення режиму. Кнопкою «Режим» вибираємо один з режимів і підтверджуємо вибір кнопкою «Ввод». Налаштовуємо так для кожної години на весь тиждень. Якщо всі налаштування зроблені - утримуємо 2 секунди кнопку «Режим» і ми повернулися в відображення годинника реального часу.

 

Для включення функції автоматичної зміни режимів - в режимі відображення годинника реального часу - 3 рази натискаємо «Режим», на дисплеї відображається , де d2 - поточний день тижня, блимаюча of - вимкнена функція автоматичної зміни режимів. Кнопками «+» і «-» міняємо значення на . Підтверджуємо «Ввод». Функція встановлена і включена.

 

Вихід з меню реального часу - утримуємо «Ввод» 2 секунди. Якщо все зроблено вірно, на дисплеї відображається , де перший символ - поточний режим роботи, точка внизу зліва від температури - включена функція автоматичної зміни режимів, 20 - поточна температура кімнати.

4) Попередні налаштування функції автоматичної зміни режимів

Існують попередні налаштування для функції автоматичної зміни режимів. «Квартира», «Офіс» та «Дача».

Для їх використання в «Основному меню» натискаємо і утримуємо 2 секунди кнопку «Ввод». На табло відображається меню реального часу .

Після цього утримуємо більше 2 секунд «Режим». На дисплеї висвічується .

Після цього для включення одного з встановлених налаштувань натискаємо:

- утримання більше 2 секунд «Режим» та «+» - «Квартира»

- утримання більше 2 секунд «Режим» та «-» - «Офіс»

- утримання більше 2 секунд «Режим» та «Ввод» - «Дача».

«Квартира» - з 1 по 5 день - з 0 до 8 годин - «Основний режим», з 9 до 17 - «Додатковий режим», з 18 до 23 - «Основний режим». З 6 по 7 день - з 0 до 23 - «Основний режим».

«Офіс» - з 1 по 5 день - з 0 до 8 годин - «Додатковий режим», з 9 до 17 - «Основний режим», з 18 до 23 - «Додатковий режим». З 6 по 7 день - з 0 до 23 - «Резервний режим».

«Дача» - з 1 по 5 день - з 0 до 23 годин - «Резервний режим», з по 7 день - «Основний режим».

УВАГА! Налаштування створені для зручності і швидкості програмування. Однак, для досягнення максимального ефекту, їх потрібно доопрацювати під Ваші реалії.